W dniu 12 grudnia br. Kapituła Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę habilitacyjną, najlepszą pracę doktorską i najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego, na posiedzeniu plenarnym, wyłoniła laureatów i wyróżnionych w II Edycji Konkursu.

Nagrodzone prace habilitacyjne

Pierwszą nagrodę przyznano ex aequo pracom Pana dr hab. Piotra Rylskiego pt. „Uczestnik postępowania nieprocesowego – zagadnienia konstrukcyjne” oraz Pana dr hab. Tadeusza Zembrzuskiego pt. „Nieważność postępowania w procesie cywilnym”. Każdemu z Autorów przyznano nagrodę w postaci pieniężnej o wysokości 15.000 zł

Nagrodzone i wyróżnione prace doktorskie

Pierwszą nagrodę (12 000 zł) za najlepszą pracę doktorską otrzymała Pani dr Karolina Paluszek, autorka rozprawy „Komparatystyka językowa jako narzędzie interpretacyjne TSUE”. Kolejne nagrody o wysokości odpowiednio 8 000 zł i 7 000 zł Kapituła przyznała Panu dr Filipowi Balcerzakowi za pracę „Investor – state arbitration and human rights” oraz Panu dr Filipowi Rakiewiczowi, autorowi pracy „Poczucie tożsamości narodowej jako dobro osobiste. Studium cywilnoprawne”.

Kapituła zdecydowała się także wyróżnić pracę Pana dr Dominika Horodyskiego za pracę „Transparentność arbitrażu inwestycyjnego”.

Nagrodzone i wyróżnione prace magisterskie

Pierwszą nagrodę (10 000 zł) za najlepszą pracę magisterską otrzymał Pan Wojciech Bańczyk, autor pracy „Ustawowa oraz umowna alokacja ryzyka zmiany okoliczności podczas wykonywania długoterminowej umowy o dzieło i o roboty budowlane – w kierunku umowy rozwijającej się”. Drugą nagrodę (7 000 zł) za pracę magisterską „Sposoby ustalania treści prawa obcego w postępowaniu cywilnym” otrzymał Pan Paweł Banul. Trzecią nagrodę (5 000 zł) przyznano Panu Wojciechowi Olendrowi za pracę „Prezydent RP jako podmiot administrujący”.

 

Ponadto, Kapituła wyróżniła pracę Pana Mateusza Kosmowskiego o tytule „Zakres przedmiotowy pełnomocnictwa procesowego udzielanego adwokatowi”.

 

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym Autorom gratulujemy.

 

Patronat medialny nad konkursem objął dziennik „Rzeczpospolita”